Tunnivaatluse protokoll lk 1

Tunnivaatluse protokoll lk 2
Perevestluse vorm
Perevestluse kokkuvõtte näidis
Õpitulemuste tabel
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
Õpilase eneseaanalüüsi leht – minu päev
Lapsevanema kiri
Hinnanguleht

Tagasi e-portfoolio avalehele