MINU KONTAKTID

Kui sind siin minu lehel miski kõnetas ja huvi äratas või soovid koolitust, siis minuga saab ühendust allolevatel kontaktidel.

Tel: +372 55570010
Mail: toomas.trapido@gmail.com

Toomas ja Tondu