Ülevaade minu tööst õpetajana

Pärast bioloogiaõpinguid Tartu Ülikoolis olin 1995. aastal kaks kuud Sillaotsa põhikoolis Tartumaal bioloogia-geograafia, inglise keele ja vajadusel ka teiste ainete õpetaja ning seda kohati peaaegu kõikides klassides. Seejärel ma otseselt õpetajana pikka aega ei töötanud, kuigi minu tegevus Eestimaa Looduse Fondis sisaldas ka loodusainete õpetajate toetamist, mingil määral ka ise õppetegevuste läbiviimist looduses.

2000ndate algusest õppisin suure innuga grupiprotsesside (eriti meeldis mulle avatud ruumi meetod) läbiviimist ning see viis mind täiskasvanutega töötamiseni nii ruumihoidjana (fastsilitaatorina) rühmades kui mõnel juhul ka otsese õppetegevuseni. Lisaks oli mul tööga seoses pidevalt vaja avalikult esineda ning õppisin seda ka teadlikult. Aastast 2008 hakkasime mõttekaaslastega Eestis tutvustama Gaia haridusprogrammi (eelkõige täiskasvanutele) ning selle raames viisime kahel korral RAM koolis läbi ühekuise valikkursuse.

Rahvusvaheline Gaia hariduse koosolek Mõisamaal augustis 2017.

2014. aastal kutsuti mind Tallinna Vaba Waldorfkooli bioloogia-geograafiaõpetajaks ning siis ma töötasingi välja Gaia haridusprogrammil põhineva „Maailma parima küla” mitmete ainetega lõimitud õppekava. Õpetan Tallinna Vabas Waldorfkoolis siiani, nii „Maailma parima küla” projekti, kui gümnaasiumibioloogiat, metsa- ja looduspraktikat jm eriprojekte. Näiteks oleme väöja töötanud ka neljapäevase ’täiskasvanuks saamise laagri’, mida oleme lõpuklassiga kahel korral läbi viinud.

2014. aastal kutsusid Gaia Kooli algatajad Marit Otsing-Saar ja Kaja Karu-Espenberg mind kooli kaasasutajaks, kuna olin üks Gaia hariduse eestvedajatest Eestis. Olengi algusest peale olnud Gaia Kooli juhtorganites ning aeg-ajalt ka üksikuid õppetegevusi läbi viinud, kuid 2020. aasta sügisest alustasin Gaia Koolis 3. kooliastmes bioloogia, loodusõpetuse, inmeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse õpetamisega ning olen ka klassiõpetaja.

Niisiis oman kogemust eelkõige gümnaasiumi ja põhikooli 3. astme (7.-9. klass) õpilastega ning sellele lisaks on mul rohkelt kogemust täiskasvanuõppes ja üliõpilastega (Tartu ja Tallinna Ülikoolis).