Avatud ruumi meetod

Avatud Ruum (ingl. k. Open Space Technology) on kaasamise meetod või praktika, mis loob tingimusi oluliste küsimuste uurimiseks, arutamiseks ja lahendamiseks gruppides kus on 5 kuni 2000 inimest.

Avatud Ruumi meetod seab inimese kesksele kohale ning võimaldab igaühel aktiivselt osaleda ja tulemustesse panustada. Avatud ruum kui meetod toetab arengut, potentsiaali avamist ja muutuste elluviimist organisatsioonides. Avatud ruumi kohtumistel leitakse arengut takistavatele probleemidele lahendusi, saadakse ideedele uut hoogu ning tegevuste jaoks sünnivad konkreetsed kavad.

Avatud ruumi meetodi kasutamist väärib kaalumist järgmiste tingimuste olemasolul:

  • küsimus või teema on aktuaalne ning puudutab paljusid;
  • seotud inimestes esineb suur mitmekesisus ja arvamuste paljusus;
  • tegemist vajav töö on keerukas ning ei teata, kuhu välja jõuda;
  • kired (ja võimalik konfliktsus) on kõrgel;
  • aega küsimuste lahendamiseks on vähe.

Olen õppinud avatud ruumi meetodit otse selle looja Harrison Oweni käest aastal 2003 ning sellest alates läbi viinud ca 100 avatud ruumi koosolekut 10-100 inimesele. Olen korraldanud avatud ruumil põhinevaid strateegiakoosolekuid külaseltsidele, linnakogukondadele, organisatsioonidele ja ettevõtetele.