Õpetamine

Olen aastast 2014 juhendanud Tallinna Vabas Waldorfkoolis terviklikku maailmanägemist arendavaid õppeprojekte, mis seovad suhtlemisoskust, otsustamismeetodeid, ökoloogiat, ehitust, kunsti, matemaatikat, majandust, eesti keelt, esinemisoskust ja väärtuseid. Põhiline programm on 1-2 kuud kestev „Maailma parim küla”, mille käigus rajavad õpilased üldjuhul neljastes rühmades enda jaoks maailma parima küla – panevad paika selle põhimõtted ja keskse tegevuse, teevad joonise, ehitavad maketi, teevad küla majandustegevuse eelarve, kirjeldavad küla toimimist ja otsustussüsteemi, teevad esitlusdokumendi ning perioodi lõpul toimub väljasõit mõnda huvitavasse kohta, kus toimuvad ka esitlused. Olen valmis abistama sarnaste projektide väljatöötamisel koolides või teistes õppevormides.

Samuti olen algatanud ja läbi viinud erinevaid laagreid, näiteks iidsete juurtega täiskasvanuks saamise (ja kuulutamise) neljapäevast tseremoonialset koosolemist lõpuklassile, looduse tundmaõppimist ja teisi konkreetse suunitlusega päevaseid kuni nädalasi tegevusi.

Tallinna Ülikoolis olen õpetanud tervikliku maailmavaate aineid, mis on inspireeritud Gaia hariduse  õppekavast – jätkusuutliku maailmavaate aluseid koos Mihkel Kanguriga ning süvakursustena ökodisaini ning inimese ja maailma seoseid uurivat „ökoloogilist mina”.

Hea meelega õpetan ka rühmatöö meetodeid nagu avatud ruumi meetod, draakoniunistamine, ringi meetod, grupiprotsesside ülesehitust ja vaimse aspekti tähtsust (tseremoniaalset lähenemist).