1. Osaleb õpikogukondades ja koostöövõrgustikes erialase teadmuse arendamisel; osaleb aine-/eriala populariseerivate sündmuste ja projektide läbiviimisel.

Olen üks Gaia hariduse nö maaletoojatest alates aastast 2008. Aastal 2011 korraldasime esimese Gaia hariduse baaskoolituse (EDE – Ecovillage Design Education), milles osalesid ka Gaia Kooli asutajad. Aastatel 2008-2010 osalesin mitmetel pilootkoolitustel, sh valikainena pakutud ühekuises perioodis Rocca al Mare koolis (kaks korda).

Gaia Akadeemia tervikliku eluviisi aluste esimene lend alustamas novembris 2015. Foto: Paavo Eensalu.

Aastal 2014 asutasin Gaia Akadeemia, mis on suunatud täiskasvanutele ning pakub Gaia hariduse õppekaval põhinevaid ökoloogilise ja tervikliku eluviisi kursusi.

 

 

 

Gaia Akadeemia töötas välja ja pakkus mitmel aastal eelkõige Gaia Kooli õpetajatele (aga mitte ainult) õpetajate täiendkoolitust „Meie aja teadlik õpetaja”.

Rahvusvaheline Gaia hariduse koosolek Mõisamaal augustis 2017. Foto: Paavo Eensalu.

Aastal 2017 korraldasin koostöös Gaia hariduse keskse organisatsiooni Gaia Education’iga rahvusvahelise kokkusaamise Eestis, mille eesmärgiks oli edendad Gaia hariduse põhimõtete viimist koolidesse kogu maailmas ning sellest kohtumisest tekkis koostöövõrgustik, mis nüüd loob läbi Erasmus Plus projekti rahvusvahelist Gaia gümnaasiumi õppekava.

 

2. Osaleb organisatsiooni arengut suunavate dokumentide koostamisel; osaleb valdkonna ühenduste ja ekspertgruppide töös; annab sisendit ja tagasisidet eelnõudele, ettepanekutele, arengukavadele jm.

Olen Gaia Kooli üks asutajatest 2014. aastal ning olnud sellest ajast ka kooli pidaja, Gaia Hariduse Seltsi, juhatuses ning kooli nõukogus. Olen osalenud korduvalt kooli visiooni ja aluspõhimõtete aruteludel ning osasid neist ka juhtinud.

Osalen Gaia Koolile gümnaasiumi õppekava väljatöötamises, millega on seotud ka Gaia Kooli juhitav Erasmus Plus rahastusega rahvusvaheline projekt Gaia hariduse õppekaval põhineva rahvusvahelise gümnaasiumi õppekava väljatöötamiseks.