Ring on kõige loomulikum ja ürgseim inimeste kokkusaamise ja suhtlemise vorm üldse. Ringi üks olulisemaid fenomene on võrdsusprintsiip – kõik saavad võrdväärselt sõna ja nii saab väljenduda ning kuuldavaks see killuke tõde, mis igas inimeses olemas on. Iga liige ringis tunneb ennast olulise osana tervikust ja on valmis ka seetõttu panustama täie tähelepanuga.

Tänapäeval oleme seoses suletud neljakandiliste ruumide, mööbli asetuse jm põhjustel ringi peaaegu unustanud. Samas annab ring tihti rühma koos olemisele ja koos tegutsemisele palju juurde – tõstab üldist usaldustaset, teineteise toetamist, soodustab koostööd ja avab uusi seni teadvustamata võimalusi.

Koolitundides ja laiemaltki koolis saab ringi meetodit edukalt kasutada, aga selle heaks toimimiseks on vaja ringi põhimõtted ja mõned reeglid eelnevalt selgeks saada. Samas võib öelda, et ring on oma olemuselt võib-olla et kõige lihtsam ja tõhusam meetod üldse.

Koolituse teemad ja läbitehtavad praktikad

Jutupulga ring – ringi kasutamise alusmeetod, kus kasutatakse pulka või muud eset, mis saab olla ainult ühe inimese käes, kellel on sõnaõigus ja teiste tähelepanu. Tutvustame ringi põhireegleid, millest kinnipidamine tagab praktiliselt alati ringi hea toimimise.

Avaring – mistahes ühist tegevust, meie puhul eelkõige koolitundi, on hea alustada ringiga, et tunnile või muule eesootavale tegevusele häälestuda, nö kohale tulla ja eelnenu maha jätta. Samuti on oluline, et kõik tunnis osalejad saaksid vajadusel väljendada seda, mis neid segab tunnis täiel määral osalemast.

Lõpuring – igal tegevusel võiks olla selge algus ja lõpp, nii ka koolitunnil. Lõpuring on hea viis tunnis kogetu ja õpitu peegeldamiseks ning kinnistamiseks. Samuti annab lõpuring selge lõpetatuse tunde, sest kõik on sõna saanud ning ring on täis.

Südamering – emotsionaalsete teemade nähtavale toomiseks, enese väljendamiseks turvalises keskkonnas. Südamering on tihti ainuke võimalus väljendada seda mis südamel ning teha seda suuremas toetavas ringis. Sel moel aitab südamering kindlasti kaasa grupis toetava õhkkonna loomisele ja püsimisele.

Tänuring – võimas meetod igaühe tugevate külgede ja heade omaduste teadvustamiseks. Samuti saab tänuringis teadvustada kõiki ja kõike, tänu kellele me olemas oleme ja elu kogeme.

Ringil põhinevad meetodid – avatud ruumi meetod, foorum, kollektiivse tarkuse esiletoomise meetodid, grupi eneseteadvustamine jt

Ringide praktiline korraldus – ruum, kitsendused (ruumis pole võimalik korralikku ringi moodustada), ringi kese, jutupulgaks sobivad esemed jms.

Koolituse läbiviijaks on Toomas Trapido, kes on erinevaid ringi meetodeid õppinud ja praktiseerinud ligi 15 aastat, sh koolis ja ülikoolis õpetades.

Koolitus kestab vastavalt vajadusele ja võimalustele 4-8 tundi ning seda on hea teha kahes osas, mille vahele jääb 2-4 nädalat, mil osalejatel on võimalus ringi meetodit oma tundides praktiseerida.

Koolitust korraldab Gaia Akadeemia (MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse koolitusasutus), mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Koolitusel osalejad saavad Gaia Akadeemia ringi koolituse läbimise tõendi.

Toomas Trapido